SVAR: Att kapa bort tre meter på en björk är inte rekommendabelt. Ni bör nog i stället överväga om det inte är bättre att ta bort träden helt och hållet för att ge plats åt något annat. Detta inte bara av estetiska skäl. Björk är mycket mottaglig för röta och efter ett så pass stort ingrepp som du skriver om, dröjer det inte länge förrän rötsvamparna fått ordentligt fäste i stammarna. Om ni ändå vill försöka är våren den minst lämpliga tidpunkten eftersom björkar hör till en grupp träd som har tidig savstigning och blöder (savar) mycket ymnigt. Sensommar eller höst gäller för beskärning av så kallat blödande trädslag.