Konflikter i personalgruppen, dålig hygien, personal som är hårdhänt och beter sig respektlöst – det var allvarlig kritik som framfördes i ett brev till stadsdelsförvaltningen i december förra året. Brevet kom från lärare och elever vid Ersta Sköndals Högskola, sjuksköterskepraktikanter hade arbetat på Vintertullens äldreboende och var upprörda över vad de sett.

Kanske blev det till slut det som fick den borgerliga majoriteten att ge med sig. Nu finns ett förslag att avtalet med Attendo inte ska förlängas i två år, som annars hade varit naturligt. En ny upphandling ska göras. Oppositionen har vid fyra tillfällen under de tre gångna åren krävt att avtalet skulle hävas.
– Det här duger inte, säger Elsemarie Bjellqvist (S) i stadsdelsnämnden. En ny upphandling innebär att de gamla på Vintertullen får leva i samma situation nästan ett år till, och man kan gissa att Attendo inte anstränger sig när de vet att de ska lämna Vintertullen.

Oppositionen vill i stället att kommunen tar över driften, då behöver det bara ta några månader. Och sedan ska medel satsas så att utvecklingen bryts och Vintertullen äntligen kan bli ett bra äldreboende.
– När Attendo tog över i april 2008 drogs bemanningen ner med 26,5 tjänster, 17 procent. Det är klart att det får följder. Det handlar också om chefer och annat. Det finns pengar i budgeten att satsa extra, bristerna på Vintertullen har funnits år efter år, länsstyrelsen och Socialstyrelsen har funnit brister och nu måste något ske, säger Elsemarie Bjellqvist.

När Attendo fick uppdraget att sköta Vintertullen 2007, vägde priset tungt. Det var oppositionen kritisk mot, och idag ger den moderata ordföranden Christoffer Järkeborn dem rätt.
– Man ska inte ha prisupphandlingar i äldrevården. Vi ska sätta ett pris, sen ska företagen få konkurrera utifrån det, med sin kvalitet.
Varför har inte avtalet med Attendo sagts upp förrän nu?
– Vi bedömer att det inte har funnits tillräcklig grund för att häva avtalet.