– Jag vet inte riktigt vad jag känner. Jag får söka jobb på Örebro kommun, säger Mikael Larsson.
Sedan blir han tyst. Nyss läste han i Nerikes Allehanda att anställningen tar slut den 15 juni. För ett år sedan var han arbetslös, i höstas gick han en tolv veckors kurs för att arbeta med funktionshindrade. Under våren har han jobbat för Proffice Care i daglig verksamhet och på gruppboenden. Lite orolig är han. Men tror ändå att han ska få fortsätta jobba när kommunen tar tillbaka ansvaret för vikariaten i juni.

Proffice Care har haft ansvaret för att bemanna korttidsvikariat inom vård och omsorg i den östra delen av kommunen samt delar av omsorgen för funktionshindrade. Kommunens krav var att företaget skulle bemanna 96 procent av vikariaten. Som bäst lyckades företaget nå upp till 85 – 90 procent.

Pernilla Ståhl arbetar i hemvården i Östernärke.  Hon kommer just in i arbetsgruppens lokal när KA ringer:
– Det har inte funkat. Vi har blivit utan vikarier.
Det är många som uttrycker missnöje. Flera kommunalare som KA pratat med berättar att den ordinarie personalen fått arbeta extra när det inte kommit vikarier. Alla sysslor har inte hunnits med. Jobbet har blivit tyngre eftersom det fattats folk, vikarierna har inte varit inskolade och ibland saknat delegering. De har heller inte kunnat sköta dokumentationen.

Proffice Care säger själva att verksamheten haft växtvärk . En del av dem som jobbat för företaget har varit missnöjda. Bokningarna har kommit med kort varsel, mass-sms har skapat förvirring. Det har också varit problem med dygnsvilan. En del har arbetat mycket övertid.  Andra har inte nått upp till heltid och därför fått lägre lön. Det har varit svårt att få lediga helger. Vissa har tyckt att kravet på att vara tillgänglig har gjort det omöjligt att planera livet, framför allt med familj och barn.

Även om Kommunal varit kritiska till att Örebro slöt avtalet med Proffice Care ser facket fördelar med att medlemmarna fått längre anställningar. Många har tyckt att det fungerat bra.
– Skillnaden är att de fått lön för 100 procent, förut blev de inringda av Örebro kommun och fick timlön, säger Agneta Nilsson, Kommunal.
När Örebro kommun nu sagt upp avtalet med Proffice Care är en del ledsna för att de mister den trygghet som en heltidslön innebär. Andra tycker att det var bättre att gå som timvikarie för kommunen och vill tillbaka.

Birgitta Sjökvist arbetar för Proffice Care i hemvården i Östernärke. Hon är inte förvånad över att kommunen sagt upp avtalet:
– Det är väldigt synd om dem som gått över till Proffice Care och förlorat de LAS-dagar de skulle haft om de arbetat kvar hos kommunen.
Kommunal anser att de som arbetat för kommunen tidigare ska ha tillbaka sin företrädesrätt. Facket ska träffa arbetsgivaren för att prata igenom rekryteringen.

I dag är inte sommarvikariaten tillsatta. Men det är oklart hur många som kan få vikariat. Det är heller inte givet att alla som jobbat för Proffice Care får jobba för kommunen.
– Det blir ingen övergång av verksamhet. Men vi har ett stort rekryteringsbehov och ett stort antal kommer förmodligen att återanställas, säger Hjördis Gustafsson,  personalenheten, Örebro kommun.
Rekryteringen av  vikarier som är välkända tror hon kommer att gå fortare. Ansvaret kommer att ligga hos de olika verksamheterna.