Ecofin-rådet sammanträder under det ungerska ordförandeskapet. Senast när EU-topparna träffades i Bryssel demonstrerade 30000 på stadens gator.

Det är Europafacket (ETUC) och sex ungerska fack som ska protestera mot att EU:s sätt att övervaka av medlemsländernas ekonomiska politik. Att den sker på fackets och arbetstagarnas bekostnad.
 – De europeiska fackföreningarna kommer att marschera för att säga nej till åtstramning och att uppmana till mer socialt Europa, rättvisa löner och jobb med kvalitet, säger John Monks, ETUC:s generalsekreterare.
Han anklagar återigen EU för ensidighet. EU fokuserar nu på att hålla ner löneökningarna i medlemsländer genom indikatorer.

ETUC påpekar att EU-ledarna inte nämner något om av att bromsa utvecklingen där de rika tar för sig en allt större del av ländernas nationalinkomster. Och att man inte gör något för att  stoppa den ”överdrivna” bonuskulturen.