—    Vår analys visar att det vardagliga resandet är viktigt för oss. Och vi tror att det beror på att resandet är förknippat med vardagliga aktiviteter. Våra undersökningar visar redan nu att ju mer nöjd man är med sitt resande, desto gladare är man som person. Att vi är nöjda med vardagliga saker som att ta sig till jobbet, är i slutändan viktigare för oss än att till exempel få hög lön. Vilket många inte tror.

Varför är det så viktigt att ta reda på det här?

— Jag ser det bland annat ur ett hållbarhetsperspektiv. Kan man få bilister att trivas lika bra eller bättre genom att åka kollektivt?  Ett av projekten är i samarbete med Karlstadbuss och går ut på att låta vanebilister och nyinflyttade i staden få gratis busskort. De ska i utbyte åka minst hälften av sina vardagsresor med buss. Sedan ska man se om personerna förändrar sitt resande, och i så fall hur det påverkar deras känslomässiga välbefinnande. Det jämförs sedan med en kontrollgrupp. Resultaten är viktiga för samhällsplaneringen. Vad ska vi satsa våra gemensamma resurser på? Vi kanske bör bygga ut och förbättra kollektivtrafiken om det skulle ge oss ett större välbefinnande.

Tror du att alla blir lyckligare av att åka kollektivt?
— Jag tror egentligen inte själva färdmedlet har så stor betydelse. Det handlar om att alla kan få ett bra resande. Olika regioner kräver olika åtgärder. Men i stora delar av landet så skulle kanske utbyggnad av kollektivtrafiken vara ett alternativ.