Finansministern förväntar sig en ny ekonomisk nedgång om några år. De ”riktigt goda åren” för kommunerna handlar i hans prognos om ett par år framåt.
Han berömde kommunpolitikerna för att de hittills ”tagit ansvar”.
– Bygg inte ut verksamheterna på ett sätt som gör att ni har tagit på er en kostym som smäller i nästa lågkonjunktur, förmanade han.
Anders Borg uppmanade också i sitt tal kommunpolitikerna att fortsätta ”öka produktiviteten”.
– Vi har en väldigt högkvalitativ vård som fungerar väl. Vi har brister inom vår äldreomsorg, brister inom vår barnomsorg, jag skulle gärna vilja se mer kunskapsinnehåll i den. Men håll upp trycket för ordning och reda på effektiviteten.
Kommande års mantra bör enligt Borg bli ”kostnadskontroll”.  
Kommunalare som önskar ökad personaltäthet kan alltså räkna med fortsatt politiskt motstånd.

Anders Borg tog i sitt tal åter igen upp de kommunala lägstalönerna som ett problem för jobbskapandet.
– Nu har vi en relativt snabb sysselsättningsökning framför oss i kommunsektorn, den sammanlagda välfärdsverksamheten. Då tycker jag att man inför avtalsrörelsen ska fundera: har vi som arbetsgivare de absolut bästa avtalen så att flera får jobb? Sa han till pressen efteråt.
På följdfrågor om vad hans slutsats är duckar Borg.
– Jag har inte gått igenom avtalen så noga att jag kan ha en exakt slutsats. Det måste dom som arbetsgivarorganisation göra.
Inom EU rekommenderar Anders Borg, tillsammans med övriga finans- och statsministrar, lönepress på offentliganställdas löner i olika länder för att sätta press på privatanställdas löner.

Borg förnekar dock att hans åsikt om Kommunals lägsta löner handlar om det. Han hänvisar till en studie från Konjunkturinstitutet.
– Vi vill gärna ha bra löneökningar för offentligt anställda.
– Det är därför vi har kunnat se att lönerna ökat med 3-4 procent i Sverige. Och de kommer de naturligtvis göra framåt. Och det kommer självklart också gälla offentligt anställda.
Men du vill ju trycka ner kommunalarnas löner.
– Nej vi räknar med en relativ god reallöneutveckling åren framåt, kanske 1-2 procent.
Du vill trycka ner deras lägstalöner.
– Nej, vi vill ha god löneutveckling. Däremot måste kommunsektorn som arbetsgivare se över avtalen.
Visst angrep du lägstalönerna i ditt tal.
– Nej, jag sa att vi kommer att ha en rätt god sysselsättningsutveckling inom vård och omsorg under kommande år. Ska vi klara det måste arbetsgivarorganisationen SKL, på pragmatiskt sätt tillsammans med de fackliga organisationerna, precis som Metall och Byggnads gjort, se över hur avtalens konstruktion.
– Det tycks som att vi på kommunalområdet haft avtal som inte fungerat väl i förhållande till sysselsättningen. Då ska man se över dem.