Vid tidigare socialdemokratiska kongresser har sex av tio ombud tillhört yrken som organiseras av fackförbund inom LO. Vid helgens extrakongress är drygt fyra av tio ombud från LO–leden.
Det största fackförbundet, Kommunal, är näst störst bland kongressombuden, enligt LO–tidningen är 39 av 350 ombud kommunalare.

Carin Jämtin Håkan Juholt SocialdemokraterExtrakongressen ska välja ny partiordförande, välja ny partisekreterare och välja nya ledamöter till den innersta kretsen inom partiledningen, det verkställande utskottet (VU).
Allt tyder på att det är valberedningens förslag som går igenom på alla punkter:
– Håkan Juholt blir ny partiledare efter Mona Sahlin
– Carin Jämtin efterträder Ibrahim Baylan som partisekreterare
– Mikael Damberg ersätter Thomas Östros som tvingas avgå som ordinarie i verkställande utskottet
– Veronica Palm, före detta barnskötare och kommunalare, går in som ersättare i VU istället för Carin Jämtin,
– Leif Pagrotsky blir ersättare efter Mikael Damberg
– Lena Micko blir ny ersättare efter Ylva Johansson.

Utöver dessa sex personer ingår fyra ordinarie och fyra ersättare som inte byts ut och som därför sitter kvar i VU.
Kongressen ska även genomföra en allmänpolitisk diskussion där ombuden får tillfälle att lyfta fram det de anser ska ingå i en framtida socialdemokratisk politik. Men några beslut om politiken ska inte denna kongress fatta.
Det kan dröja till nästa ordinarie kongress 2013, ett år innan nästa val, innan kongressen får chans att bestämma hur Socialdemokraternas förnyelse ska se ut.

Men det finns de som vid helgens extrakongress kommer att kräva en ny extrakongress i höst som ska besluta om den nya politiken. Partiledningen har sagt nej till detta och Håkan Juholt vill ha fria händer att hinna sätta sin prägel på partiet innan nästa kongress.

Kommunal diskuterar nu hur den fackligt–politiska samverkan med Socialdemokraterna ska se ut i framtiden. Det arbetet leds av Tobias Baudin, förbundets vice ordförande. Han kommer att delta vid kongressen, men inte som ombud.
– Jag kommer att under någon dag finnas i Kommunals utställningsmonter vid kongressen. Kommunal tänker inte som förbund försöka driva några frågor vid kongressen men vi finns där till stöd för de ombud som är kommunalare, säger han.

Tobias Baudin hoppas att kongressen diskuterar frågor som rör kommunalarnas arbetsvillkor, som rätt till heltid, ett karensavdrag istället för karensdag vid sjukdom samt längre öppettider inom förskolan.
– Jag hoppas att kongressen blir en vändpunkt så att vi får en kraftfull socialdemokratisk opposition. Och att Socialdemokraterna i kommuner och landsting visar att det gör skillnad när de styr, genom att till exempel garantera rätten till heltid för våra medlemmar, säger Tobias Baudin.

Socialdemokraternas extrakongress äger rum i Stockholm den 25–27 mars. Fredag den 25 mars väljs en ny partiordförande, Håkan Juholt. Lördag den 26 mars håller han sitt tal till kongressen och avslöjar då kanske lite mer om den politik han vill föra.
Övriga val genomförs på lördagen och den allmänpolitiska diskussionen pågår under kongressens alla tre dagar.