Installationen börjar i vår och under sommaren ska systemet vara i drift. Det innebär att trafikljusen på den hårt trafikerade Luthagsesplanaden inte bara ska styras av prognoser över förväntad trafikmängd, utan också verklig trafikmängd. Bussarna kommer att kommunicera med trafiksignalerna för att få företräde i korsningarna, rapporterar tidningen UNT.
– En buss som närmar sig en trafiksignal blir ungefär 150 gånger mer värd än en bil, säger trafikplaneraren Sampo Hinnemo till tidningen.

Det är första gången systemet införs i Sverige, det finns idag bland annat i Rom och i Oslo.
Den nya bussprioriteringen väntas ge tidsvinster på ungefär en halv minut i rusningstrafik, och planerna är att införa den på flera av Uppsalas huvudgator.