I början av 1990-talet beviljades åtta av tio ansökningar om livränta. 1993 ändrades regelverket och i dag får tre av tio sin ansökan beviljad, skriver författarna.
Mot den bakgrunden kräver de förändringar av försäkringen. De vill se över lagstiftningen och regelverket för att bedömningarna ska bli mer rättssäkra och bättre anpassade till dagens arbetsliv.

Författarna bakom
artikeln varnar också för en privatisering av försäkringen. Den skulle leda till att försäkringsvillkoren blir sämre för de som har riskfyllda och påfrestande arbeten, menar de.