SVAR: Om du är helt arbetslös kan du som längst få ersättning i 300 dagar, men har du barn under 18 år gäller 450 dagar. Är du deltidsarbetslös finns ytterligare en begränsning, den så kallade 75-dagarsregeln. Den innebär att om du under en vecka både arbetar och får ersättning från a-kassan, kommer dagarna du får ersättning inte bara att räknas av från de 300 (450) dag­arna utan även från de 75 dagarna. För att fortsätta få ersättning när de 75 dagarna är slut krävs att du är helt arbetslös och att du har dagar kvar av de 300 (450) dagarna.