SVAR: Alla syrener står inte på ”egna” rötter, utan är förädlade. Många så kallade ädelsyrener har svårt att bilda egna rötter från sticklingar, så man ympar eller okulerar in ett skott (öga) på en annan syren. I klartext betyder det att ädelsyrenen inte har egna rötter. Man använder sig oftast av rötter från bondsyren (syringa vulgaris) som är både tålig och lättrotad. När du klippte ner din planta försvann den ädla sorten och endast roten från grundstammen blev kvar. Den har nu skickat rotskott, som strax bildat nya individer. Efter något år kommer nya blommor att växa fram, som säkert kommer att vara ljusblå. Men det förekommer att man använt sig av en vit form av syren som grundstam. Syrenen blommar på kortskott från äldre ved. Bondsyrenen är tålig, men säger inte nej till lite gödning under våren.