En av dem som gått utbildningen är Inga-Britt Gudmundsson från Båstad. Hon tillträdde i höstas en helt ny tjänst som äldreombud i kommunen. Handledarutbildningen vid Blekinge Tekniska Högskola blev en viktig merit.

Vid sidan av det uppdraget arbetar Inga-Britt också som anhörig-ombud. Där är handledningen av anhörigvårdare viktig.
– Under utbildningen lärde jag mig mer om mötet med patienter, brukare, anhöriga och annan personal. Den satte ord på mycket av det som jag har känt och tänkt under mina 37 år som undersköterska, berättar Inga-Britt.

Kursdeltagarna har
fått verktyg för att kunna handleda sina kollegor i frågor som rör bland annat värderingar. De har lärt sig att förstå situationer och problem i jobbet på ett annat sätt.
– Jag har fått en helt annan trygghet inom mig. Det har varit som en livsskola, konstaterar Inga-Britt.

Handledare

Utbildning: Handledning, 30 hp.
Namn: Inga-Britt Gudmundsson.
Ålder: 62 år.
Bor: Båstad.
Skola: Blekinge Tekniska Högskola.
Antagningskrav: Förberedande utbildning i två steg (för undersköterskor).
Nästa utbildningstillfälle: I nuläget oklart. Kursen har tidigare finansierats genom FoU Skåne, det är inte bestämt hur det blir framöver.