– Det finns ingen chans att återhämta sig från stressen i arbetslivet, vi måste bli bättre på att vårda humankapitalet, det vill säga människorna som lever och arbetar i det här landet, sa hon på ett seminarium i dag om sjukförsäkringsreformens effekter, som anordnades av LO.
Resurs, som är ett nätverk för sjukskrivna, har gjort enkäter med 300 sjukskrivna som riskerar eller redan har utförsäkrats. 50 procent visade sig ha haft självmordstankar.
– Särskilt för dom som har psykiska sjukdomar förstärks känslan av att vara en belastning för samhället.
Kjell Rautio, utredare på LO pekade på att så många som två tredjedelar av de som utförsäkrats återvänt till sjukförsäkringen.
– Det visar att man felbedömt den här gruppen.
I den ganska ensidiga panelen som inte innehöll några företrädare för regeringen eller Försäkringskassan, var alla överens om att förändringar är nödvändiga. Marie Larsson, diakon på Gotland och initiativtagare till uppropet mot utförsäkringarna lyfte frågan om sjuka som tvingas söka hjälp från socialtjänsten.
Men enligt Leif Klingensjö från Sveriges kommuner och landsting, SKL, kan man ännu inte se några stora effekter på socialbidragen.
– Ökningen beror främst på den höga arbetslösheten, sa han och refererade till en undersökning i Stockholm som visat att enbart 33 av 12000 personer med försörjningsstöd, hamnat i den situationen till följd av nekad ersättning från Försäkringskassan.
Från arbetsgivarsidan betonade man annars behovet av samordning mellan myndigheter och vård för att de sjukskrivna ska få rätt insatser.
LO har i dagarna skickat ett tredje brev riktat till samtliga riksdagsledamöter med kravet att stoppa utförsäkringarna.
Helena Gunnarsson

På LO.se kan du ta del av hela debatten: http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/AA5A84048F9DA228C1257854004F9EF7