– Vi skulle starkt välkomna ett tydligt ställningstagande för skatt på finansiella transaktioner (FTT) på EU-nivå, säger John Monks, generalsekreterare för Europafacket (EFS).
– Detta skulle sända en tydlig signal till Europas medborgare och väljare att inte bara arbetande familjer och offentliga budgetar ska betala den enorma krisräkningen .

En omsättningsskatt på finansiella transaktioner på 0,5 promille skulle enligt EFS dra in 200 miljarder euro varje år. Den ses som ett viktigt verktyg för att dela krisens bördor och dämpa kortsiktig spekulation på finansmarknaderna.
När EU-kommissionären Michel Barnier, med ansvar för inre marknad och tjänster, talade i EU-parlamentet för ett par månader sedan framförde han dock tvivel på FTT:s positiva effekter vad gäller spekulation.
– Dessutom har de senaste studierna om krisens orsaker inte identifierat handel (finansiella) som sådan som en rot till krisen, sa han då.

I oktober förra året fastställde kommissionen dock att en skatt på finansiella transaktioner är ett tänkbart alternativ. Att FTT passar bäst på global nivå.
Man skulle ”utan dröjsmål” inleda en ”omfattande konsekvensanalys och undersöka olika alternativ, för att kunna lägga fram ”lämpliga förslag på politiska åtgärder” till sommaren 2011.
Kommittén som förberett frågan i EU-parlamentet var splittrad. Bara hälften av ledamöterna stödde förslaget som därmed förlorade. Motståndet finns främst på den borgerliga kanten.