De långvariga sjukskrivningarna ökade i antal när arbetsmarknaden genomgick förändringar vid 2000-talets början. Många kommunala verksamheter privatiserades samtidigt som tjänstesektorn växte sig allt större.
Mot den bakgrunden startade dåvarande Arbetslivsinstitutet ett forskningsprogram som nyligen har avslutats vid Karolinska institutet. Forskare från flera av landets universitet har deltagit i programmet och resultaten presenterades vid ett seminarium på onsdagen.

Bland annat har Stefan Szücs studerat omorganisationer i kommunerna. Han är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Enligt honom finns det ett samband mellan personalens oro inför förändringar och sjukfrånvaron på arbetsplatserna. Större omorganisationer kan till och med orsaka förtidspensionering, menar han.
Förklaringarna är flera.
– Ofta finns det en kompromisslöshet, personalen har inga möjligheter att påverka. Det kan också finnas en otydlighet, man är dålig på att förklara förändringarna för de anställda, säger han.

Forskarna har alltså kunnat konstatera att arbetsvillkoren för enskilda anställda är ett resultat av hur verksamheten är organiserad. Det berättar Staffan Marklund som är professor i försäkringsmedicin och den som varit ansvarig för programmet.
– Men förändringar i organisationen är inget enhetligt fenomen. Det innebär att man kan ha olika syn på en omorganisation beroende på vilken roll man har på arbetsplatsen, säger han.

Malin Bolin,
doktor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, har också medverkat. Bland annat har hon studerat vården och skolan.
– Risken för sjukskrivning ökar i takt med att arbetet blir alltmer kundanpassat, säger hon.
Tidigare har detta varit aktuellt kanske främst i serviceyrken men idéerna om kundanpassning sprider sig också till andra områden.

De som drabbas hårdast av ”förändringstrycket”, som Stefan Szücs kallar det, är kvinnor i offentlig sektor.
– Men det handlar även om de verksamheter som drivs i privat regi, tillägger han.
Enligt honom är problemen med omorganisationer vanligast i större kommuner och framför allt i större städer.
Ska man förebygga sjukskrivningarna är det viktigt att de anställda blir delaktiga i förändringsarbetet, betonar han.
Men konstaterar också:
– Det är lätt att säga det, men svårt att göra.