SVAR: När du arbetat som vikarie i 720 dagar under fem år ska du automatiskt ha en tillsvidareanställning, vilket även gäller när du arbetar som timvikarie. Det är arbetsgivaren som anställer personal, vilket innebär att det är denne som avgör vilken timvikarie som ska anställas. Det behövs ingen anledning till att inte anställa en timvikarie, såvida inte personen har företrädesrätt till återanställning.