Kritiken mot de hårda sjukreglerna bidrog till KD:s väljartapp i höstens val, enligt partiets egen analys. Emma Henriksson sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott och leder en arbetsgrupp som pekat ut de delar som snabbast bör förändras:
* Det är för svårt för sjuka att får förtidspension. Idag prövas om personen aldrig kan antas kunna komma tillbaka till arbetslivet. KD vill mjuka upp regeln med ”sannolikt inte” kan arbeta igen.
* Undanta fler sjuka från att pröva sin arbetsförmåga not hela arbetsmarknaden.
* Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan inte bedöma arbetsförmåga olika.

Borde det inte varit en självklarhet från början att myndigheterna ska utgå från samma kriterier?
– Man kan tycka att det, säger Emma Henriksson som har stor tilltro till att Moderaterna och Socialförsäkringsministern Ulf Kristersson kommer att ta till sig förslagen.
– Jag upplever att han har visat en stor lyhördhet för våra åsikter.
Centern och Folkpartiet vill se liknande förändringar och FP lyfter framförallt fram ersättningsfrågan.
– Man ska inte behöva få sänkt ersättning när man förs över till arbetsförmedlingen, säger Ulf Nilsson som sitter i utskottet för FP.

Det kravet drivs också av KD och C. Centerpartiet anser däremot inte att det krävs några fler undantag för svårt sjuka. I likhet med Moderaterna skyller man de uppmärksammade fallen med sjuka som nekats ersättning på Försäkringskassans handläggare.
– Handläggarnas kompetens om diagnoserna måste bli bättre. Enligt dagens regler ska det finnas möjlighet till individuell bedömning och vi har redan bra undantag. Försäkringskassan har gjort för hårda bedömningar, säger Solveig Zander centerpartist och ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Tidsgränserna vill dock ingen av allianspartierna börja peta i.
Facket hävdar att en del arbetsgivare bara väntar ut dom och sen blir den sjuke uppsagd?
– Arbetsgivaren har fortfarande en skyldighet att göra det den kan med rehabilitering och omplacering. Den som väntar på en operation eller åtgärd får inte heller sägas upp, säger Ulf Nilsson.
Alliansens små partier hoppas se förändringar redan framåt april.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) har markerat att de som förväntar sig stora regeländringar kommer att bli besvikna. I en intervju i Dagens Nyheter har han sagt att de ändringar som kan komma ifråga under våren rör sjukskrivnas övergång till Arbetsförmedlingen, samt villkoren för att lämna sjukförsäkringen och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.