Studien visar att den genomsnittliga arbetsinkomsten ökade med cirka 4–5 procent per utbildningsår för dem som läste på komvux.
– Den kommunala vuxenutbildningen har en utjämnande effekt på inkomster, säger forskaren Anders Stenberg vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
Han har gjort en utvärdering av utbildningen. Enligt honom har de flesta som går på komvux låg utbildningsnivå från början. I takt med att de kan öka sina inkomster blir löneskillnaderna i samhället mindre, förklarar han.
Utvärderingen är baserad på uppgifter om personer som läste på komvux vid mitten av 1990-talet.

Med sin offentliga finansiering har den kommunala vuxenutbildningen kritiserats bland annat för att vara ineffektiv. Ett av argumenten går ut på att de ökade arbetsinkomsterna inte motiverar samhällets stora kostnader för utbildningen. Komvux är helt enkelt en förlustaffär, menar kritikerna.
Anders Stenberg har gjort beräkningar som ger stöd för den uppfattningen ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Men samtidigt är det svårt att räkna på samhällsnyttan med utbildning.
– Det kan finnas sidoeffekter att ta hänsyn till. Som exempel kan man nämna att demokratin stärks, individers hälsa förbättras och de kan också dela med sig av nya kunskaper till människor i sin närhet. Men sådana effekter är svåra att mäta, säger han.

En av alla dem som har läst på komvux är 24-årige Patrik Hertzman i Sundsvall. Han hoppade av gymnasiets samhällsprogram efter bara ett år och gick istället på folkhögskola senare.
Nu vill han gå en högskoleutbildning i journalistik. För att han skulle bli behörig krävdes en komplettering i vissa gymnasieämnen.
– Jag har utvecklats mycket under tiden på komvux. Medelåldern var högre än på folkhögskolan, jag tror att man tar till sig information på ett annat sätt när man läser på komvux. Jag har haft bra lärare också, fått möjlighet att skriva mycket.
Utöver de nödvändiga ämnena läste Patrik Hertzman även fortsättningskurser i historia och svenska. Nu väntar högskoleprovet, som han ska skriva för att öka sina möjligheter att bli antagen till högskoleutbildningen.
Vad vill du jobba med i framtiden?
– Ingen aning, faktiskt. Men jag vill utveckla mitt skrivande, säger han.