SVAR: Du som är anställd på avtalet för Sveriges Kommuner och Landsting har i första hand rätt att få ut övertidsersättningen i pengar.