Väntetiden till allmän kirurgi var 34 procent kortare för höginkomsttagare. För ortopedi var motsvarande skillnad 27 procent.
Inkomsten i sig är inte avgörande för hur lång kötiden blir, enligt undersökningen i avhandlingen.

Skillnaderna beror istället på att högavlönade personer ofta är mer välutbildade. Det gör att de har lättare att förstå hur vården fungerar. Därför kan de prata för sig och få en bättre plats i kön.
Inom några vårdgrupper gick det inte att se någon skillnad mellan låg- och höginkomsttagare. Dessa var hjärt-kärlsjukdomar, gynekologi, urologi och ögonsjukvård.