SVAR: Enligt diskrimineringslagen och tidigare jämställdhetslagen ska arbetsgivaren underlätta för både manliga och kvinnliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Men detta ger tyvärr inte en automatisk rätt till att kunna byta tjänst som du beskriver.Jag tycker du ska ta en diskussion med din chef om möjligheterna till byte. Vill du, så ta hjälp av vår sektion där du bor.