Kameror: Finns bland annat vid skolor, sjukhus och bussar. Syftet sägs vara att hindra ­skade­görelse samt att minska risken för hot och våld. Men ­arbets­givaren kan även se allt du gör.

Datorer: På jobbets dator kan arbetsgivare kontrollera vilka ­webb­sidor du besöker, vad du laddar ned samt läsa din e-post. Det finns program för att se varje knapptryckning. Även raderad information går att ta fram.

Facebook och andra sociala medier: Personal har blivit av med jobbet sedan de i bloggar eller på Facebook kritiserat arbetsgivar­en eller arbetsplatsen. KA har tidigare skrivit om en barnsköt­are som fick gå sedan han lagt ut en bild av sig själv på Facebook som arbetsgivaren inte gillade. Arbetsgivare söker också information på nätet om ­arbets­sök­ande. Festbilder, elaka kommentarer om nuvarande jobbet eller information om sjukdomar eller problem i privatlivet kan därför straffa sig.
Som offentligt anställd har du yttrandefrihet. Det gäller i första hand fast anställda. Tillfälligt anställda riskerar att inte få förlängd anställning.
Privat anställda har ingen yttrandefrihet. Man kan bli uppsagd eller avskedad om man offentligt kritiserar en privat arbetsgivare. Den kritiken ska du i första hand presentera till närmast ansvarig chef. Du kan bli av med jobbet om du på Facebook skriver att ”chefen är en idiot” eller ”arbetsplatsen är ett dårhus”.

GPS: Bussar, räddningsfordon och tjänstefordon utrustas allt oftare med GPS. Den gör det lättare att att hitta till okända adresser, och fordonet kan hittas om det har inträffat en olycka. Arbetsgivaren kan se exakt var de anställda i fordonen befinner sig.

Personliga koder: I hemtjänsten finns system med koder hos ­bruk­arna. Den anställde får knappa in på telefonen olika koder för att man har kommit, handlat, lagat mat och andra insatser.

Belastningsregister: I belastningsregistret står vilka brott en person har begått. Enligt lag måste arbetsgivaren kontrollera detta när det gäller arbetssökande inom förskola, skola samt vård- och omsorg av barn för att se om att de straffats för barnsex- och grova våldsbrott. Arbetsgivare har även rätt att kolla upp personer som söker jobb inom rättspsykiatrisk vård. Men arbetsgivare vill allt oftare även göra denna kontroll av sökande till andra yrken.

Försäkringskassan: Arbets­givare kräver att anställda visar utdrag från Försäkringskassan när de har varit sjuka, föräldralediga eller hemma med sjukt barn. Arbetssökande uppmanas att visa utdrag så att arbetsgivaren kan se om de ofta varit hemma från tidigare jobb.

Hälsokontroll: För vissa yrkesgrupper som brandmän och yrkesförare över 45 år krävs enligt lag hälsokontroller för att visa att den anställde eller arbetssökande klarar av kraven för jobbet.
Andra yrkesgrupper erbjuds frivilliga undersökningar, som exempelvis nattpersonal. För den som söker ett arbete kan det vara svårt att tacka nej.

Alkohol- och drogtest:
Alkolås i bilar samt nykterhetstester och drogkontroller blir vanligare. Myndigheter som upphandlar kollektivtrafik och ambulans­transporter kräver garantier för att förare är nyktra. Används också för att förhindra medicinstölder i vården.