Den som inte röker, dricker måttlig med kaffe och har låga kolesterolvärden har större chans att få uppleva sin 90-årsdag. Bra ekonomi spelar också roll.
Det är samma faktorer som i tidigare studier visat sig vara friskfaktorer när det gäller hjärt- kärlsjukdom.
– Här visar vi för första gången att de har betydelse för överlevnaden överhuvudtaget, säger professor emeritus Lars Wilhelmsen.
Ett lite förvånande resultat är att fetma inte verkade ha någon betydelse för överlevnaden.
– Det kan möjligen bero på att vi inte har särskilt många feta i den åldersgruppen, säger Lars Wilhemsen.

Studien är gjord vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Till grund för studien ligger undersökningen ”1913 års män”, där man har mätt hälsotillståndet hos 855 män sedan 1963. 111 av dem, 13 procent, har överlevt sin 90-årsdag.
Just de här resultaten baseras alltså enbart på män, men Lars Wilhelmsen anser att det sannolikt är likadant även för kvinnor.

En lite märklig könsskillnad finns dock: För kvinnor verkar fetma spela roll för risken att få hjärtinfarkt. Det har visat sig sedan kvinnor inkluderades i studien år 2003.
– Men vi har inte följt kvinnor ända till 90 års ålder, säger Lars Wilhelmsen.