Personal som använde högtryckstvätt när de gjorde rent filter till bubbelpooler drabbades av något som liknade allergisk alveolit, med feber, andnöd, hosta och trötthet, framgår av en artikel i Läkartidningen.
Personalen andades in mykobakterier i den vattendimma som bildades när de använde högstryckssprutan för att göra rent.

I artikeln beskrivs flera fall, och när de drabbade inte var utsatta för bakterierna försvann symptomen efter en tid. Och när man gick över till rening med sandfilter återkom inte problemet. Artikelförfattarna ger sjukdomen ”hot tub lung” det svenska namnet ”Bubbelpoolsalveolit” och rekommenderar att man aldrig ska använda högtryckstvätt av utrustning där det kan finnas mykobakterier, till exempel i bubbelpooler.

Icke-tuberkulösa mykobakterier kan fästa på ytor i t ex vattenledningar, och de motståndskraftiga mot de flesta desinfektionsmedel, t ex klor. De här bakterierna har påvisats i 65–82 procent av undersökta klorrenade pooler, skriver författarna.