SVAR: Försäkringskassan ska enligt ”rehabiliteringskedjan” efter 180 dagars sjukskrivning jämföra din arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden. Om det finns en prognos att du kommer att kunna återgå i ditt vanliga arbete inom ett år från olycksfallet kan det finnas särskilda skäl för att din arbetsförmåga i stället ska jämföras mot ditt vanliga arbete eller annat arbete hos din arbetsgivare i stället. Om så är fallet, få din läkare och ­arbetsgiv­are att intyga detta för Försäkringskassan. Ta hjälp av din fackliga företrädare om du känner dig osäker.