– Man kan undra vad Attendo ska dra ner på, säger Eva Sagmar, ordförande i Kommunals sektion i Åtvidaberg. Under de fem år som Carema drivit äldreboendet Koppargården har det skett en hel del neddragningar, och de fick sätta till extra folk efter kritik mot för dålig bemanning förra året.

På Koppargårdens äldreboende finns det 30 platser. I fem år har Carema drivit boendet och förra året var det dags för ny upphandling. Kommunen satte ett takpris på 1250 kr per dygn och boende. Det motsvarade vad det skulle kosta om kommunen själv drev boendet, och mer skulle det inte få kosta. I det läget valde Carema att inte lägga något anbud, företaget kunde inte till det priset leva upp till de egna kvalitetskraven, förklarade företaget i ett brev till kommunen.

Men tre andra företag var intresserade, och Attendo Care lade sig lägst på 1198 kr. Det var bara nio kronor över det som Carema fått hittills. Därmed sparar kommunen nära 570 000 kr jämfört med om takpriset 1250 kr hade gällt.
Attendo som inte tidigare har någon verksamhet i kommunen tar över Koppargården i september.

De som nu arbetar på Koppargården kommer att erbjudas att gå över till Attendo Care, det skrevs in i kontraktet.
Varför valde kommunen Attendo Care, vore det inte bra med andra aktörer än Carema och Attendo?
– Attendo levde upp till de krav vi ställde och hade det lägsta priset, därmed studerade vi inte de andra anbuden närmare, säger Andreas Capilla, kommunens vård- och omsorgschef.
Är det inte risk att bemanningen blir sämre nu?
– Vi har skrivit in att minimibemanningen ska vara 0,52 årsarbetare per boende på dagen, och 0,11 på natten. Men behovet ska styra, och i praktiken är ofta bemanningen högre.
Hur stor är den på kommunens egna boenden?
– Oftast ligger den nog på 0,55 – 0,56. Men vi ställer samma krav på kommunens och entreprenörernas verksamhet, säger Andreas Capilla.