KA kunde strax innan julhelgerna berätta om en reform som kan innebära att fler svårt sjuka, i likhet med Christina Reyes, nekas ersättning från sjukförsäkringen. Vid årsskiftet fråntas läkarna nämligen rätten att i komplexa sjukfall bedöma den sjukskrivnes arbetsförmåga. Det ska handläggarna på Försäkringskassan händanefter göra.
– Jag tror att det blir mer renhårigt nu. Tidigare gav den medicinska utredningen ibland den sjukskrivna en falsk förespegling om att de skulle få rätt till ersättning, sa Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare till KA.

Förändringen innebär samtidigt att Försäkringskassan kommer att beställa samtliga specialistutredningar från landstingen.

Nyheten fick stort genomslag och Försäkringskassan har på sin hemsida lagt ut ett uttalande där man skriver om ”vilseledande medieuppgifter”. Myndigheten hävdar att reformen inte innebär någon ”förändring av regelverk eller Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga. ”

Kommunalarbetaren har dock tagit del av Försäkringskassans nya riktlinjer för läkarna. Längst ner i dokumentet bekräftas att utlåtandet från läkarna inte ”ska innehålla andra bedömningar, till exempel av arbetsförmågans nedsättning eller rätten till ersättning från sjukförsäkringen”.
I riktlinjerna står även att läkarna inte bara ska visa vilka begränsningar som personens sjukdom innebär. Utredningen ska ge en helhetsbild som ”också innefattar de positiva aspekterna av funktionstillståndet”.

Försäkringskassan påpekar också att de nya direktiven skickades ut redan i januari 2010. Men landstingen har inte hunnit med att göra de förberedelser som krävs och privata utförare har därför fortsatt leverera utredningar enligt de gamla riktlinjerna. Först från och med årsskiftet drivs därför förändringen igenom i sin helhet.
Nu upphör helt de gamla riktlinjerna till läkarkåren från 2006 som uppmanade dem att bedöma de sjukskrivnas arbetsförmåga. Så här löd direktiven då:
”Den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas i förhållande till hans eller hennes vanliga arbete, annat arbete hos ordinarie arbetsgivare eller till arbetsmarknaden i övrigt. Om den försäkrades arbetsförmåga har bedömts vara nedsatt ska utlåtandet också innehålla en bedömning av varaktigheten av nedsättningen och behovet av rehabilitering för att kunna återgå i arbete.”