SVAR: De diagnoser som ger rätt till ersättning från sjuk- och efterlevandeförsäkringen ingår i världshälsoorganisationens klassifikation av sjukdomar. När det gäller diabetes får man en ­en­gångsersättning för direktinsjuknande i insulinbehandlad typ 1-diabetes, men diabetes typ 2 omfattas inte av försäkringsvillkoret.