SVAR: I Kommunals medlemsavgift ingår fem olika försäkringar: hemförsäkring, fritidsförsäkring, barngruppliv, komplettering tjänstegruppliv och en inkomstförsäkring. Premien för den kollektiva hemförsäkringen betalas till Folksam och ligger på 604 kronor under 2010, det vill säga cirka 50 kronor i månaden. Det kan jämföras med premien på
1 214 kronor per år för den individuella hemförsäkring som kan tecknas individuellt hos Folksam.
Jag gissar att  de hundra kronorna som dras från din lön gäller en tilläggsförsäkring som heter Sjuk- och efterlevandeförsäkring. Den ger dig en månadsersättning på 1 500 kronor om du drabbas av en längre tids sjukskrivning, ett engångsbelopp på 30 000 kronor om du får en allvarlig diagnos och 120 000 kronor till dina anhöriga om du skulle avlida.
För att kolla upp ditt försäkringsskydd kan du vända dig till den försäkringsansvarige på sektionen eller kontakta Folksam på 0771-950 950.