SVAR: Plommon har tidig ­sav­stigning med ökad risk för ”blödning” och sämre förmåga att återhämta sig efter beskärningar. Därför bör man beskära efter skörd i augusti-september för att träden ska hinna återhämta sig  innan vintern. Men att  bara ta en mindre mängd årsskott eller vattskott, som de även kallas, borde inte vara något större problem.