– Vi kommer att ta en dust med dem från regeringens sida, från 2014 ska alla kommuner ha infört det här. Det är inte acceptabelt att neka de äldre mer inflytande över sin vardag, säger äldreminister Maria Larsson (KD) till Dagens Nyheter.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen är antalet kommuner som har infört eller beslutat att de ska införa valfrihetssystem, som går ut på att de äldre ska få välja mellan olika utförare av hemtjänst och omsorg, nu uppe i 153 stycken.
Av de övriga 137 kommunerna har 24 fattat beslut om att inte införa det. 78 kommuner har inte ens velat utreda frågan och 35 har inte bestämt sig.