Erik Flink från Västervik är en av de åtta brandmän i landet som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har utsett till jämställdhets- och mångfaldsutvecklare. Det gör han på 25 procent av sin arbetstid sedan mars i år och fram till 2014.
Vi träffas på en konferens som de åtta jämställdhets- och mångfaldsutvecklarna arrangerar i Östersund. De finns utspridda i landet och ansvarar för varsin region. På konferensen har de samlat kontaktpersoner som ska vara deras länk till arbetsplatserna.

Hittills har Erik föreläst för arbetsgivare och politiker i sin region Småland, om varför de måste tänka på mångfald när de anställer. Dels genom att argumentera för att arbetsmiljön blir bättre med olika människor på jobbet.
– Men framför allt rättviseaspekten, man kan inte exkludera kvinnor, människor med annan etnisk bakgrund eller sexuell läggning från ett yrke, säger Erik Flink.

Det är få kvinnor som söker till brandmansutbildningen. Och av de som har gått utbildningen får bara 44 procent av kvinnorna jobb. Bland männen är siffrran 66 procent.
På konferensen i Östersund återkommer ordet ”jargongen” ofta. Deltagarna har lite olika åsikter om huruvida man ska behöva anpassa sig till den så kallade jargongen. Vad innebär den egentligen?
– Det finns i allra högsta grad en hård attityd. Man brukar tala om att det är högt i tak och det blir en hemsk formulering. Jargongen bygger på att man kan skämta om vad som helst, på andras bekostnad, och att ingen vågar försvara sig. Vad är okej att skämta om? Om man säger något nedlåtande om kvinnor eller homosexuella så spelar det ingen roll om man säger att det bara var ett skämt. Man förväntas vara på ett visst sätt när man börjar i räddningstjänsten, man ska acceptera mycket nedlåtande saker och är du för olik så hamnar du utanför.

Nästa steg i arbetet är att föreläsa på arbetsplatserna. På Eriks egen brandstation var många kritiska till hans synsätt i början. Idag ser det annorlunda ut.
– Jag tycker att vi har fått ett mycket bättre arbetsklimat sedan vi började diskutera frågorna. Det är jättestor skillnad från ett år tillbaka.
På hans brandstation är tre av 23 brandmän kvinnor och ingen har utländsk bakgrund.

Jämställdhets- och mångfaldsutvecklarna är en del i MSB:s handlingsprogram, som Lena Brunzell från MSB presenterar på konferensen. Hon jobbar bara med frågor som rör mångfald och jämställdhet i kommunal räddningstjänst.
Andra delar i handlingsprogrammet är till exempel att förändra allmänhetens bild av brandmannen, att granska om fystesterna för att få jobb är rimliga, att ge bidrag åt mönsterarbetsplatser ”En brandstation för alla” och att bekosta forskning på området. De jobbar för att få in mångfald redan på utbildningen, årets annonser vände sig bara till andra än svenska män.