Raset saknar motstycke. Var femte manlig medlem inom LO-förbunden (där Kommunal ingår) som stödde S i maj gör det inte längre. När det gäller de kvinnliga medlemmarna handlar det om att var tionde övergivit partiet.
Ser vi tillbaka och jämför med hösten 2006 har över 20 procent av LO-medlemmarna övergivit S.

Under de senaste åren har tappet i hög grad gått till Moderaterna. För ett år sedan stödde 14,9 procent Moderaterna.
Idag säger mer än var fjärde medlem inom LO-facken – 25,4 procent – att de sympatiserar med M. Och den huvudsakliga ökningen har skett det senaste halvåret.

Socialdemokraternas kraftiga tapp bland LO-medlemmarna är en mycket viktig förklaring till ”katastrofvalet” i höstas.
SCB:s siffror visar att den borgerliga alliansen behåller sin ledning och att Moderaterna verkar växa på sina alliansbröders bekostnad.

 

Valresultat (%) i Sverige om det varit val idag

Förändring från valet i sept 2010

C

5,8

-0,8

FP

6,8

-0,3

M

32,4

+2,3

KD

4,3

-1,3

MP

8,8

+1,5

S

29

-1,7

V

4,7

-0,9

SD

6,7

+1

Källa: SCB