Har arbetslivsintroduktionen för de utförsäkrade varit lyckad tycker du?
– Ja, i de allra flesta fall. Den har hjälpt människor att hitta en väg tillbaka till arbetslivet och de har fått delta i arbets­träning och arbetspraktik och det tycker jag är bra. Alternativet hade varit att vara kvar i passiv sjukskrivning. Men i framtiden kommer det att vara färre av de som utförsäkras som går tillbaka till sjukförsäkringen eftersom den här första gruppen varit sjukskrivna så länge.

Men om en tredjedel är så sjuka att de först behöver vård, visar det inte att de här människorna aldrig borde ha lämnat sjukförsäkringen?
– Vi måste ställa oss frågan om vi har hittat rätt balans. Men det finns en gråzon och jag tror ändå det är bra att ställa frågan om det finns någon form av arbetslivsinriktad rehabilitering som kan passa de här personerna. Men vi kan ju konstatera att det behövs mer medicinska insatser och att sjukvården borde ha gjort mer insatser tidigare.

Ska arbetslivsintroduktionen erbjudas även de som inte utförsäkrats?
– Det finns inga beslut om det, men vi vill gärna ha mer av den här typen av mycket individanpassade rehabiliteringsinsatser redan under sjukskrivningsperioden och det är bra om vi kan dra nytta av Arbetsförmedlingens kompetens tidigare.