I tre år har Previa mätt konditionen hos 55 000 anställda runtom i landet. Både inom den privata och offentliga sektorn. 30 procent har dålig kondition enligt resultaten.
Undersökningen visar också att nästan var tionde anställd inte rör sig  på fritiden.

Enligt Urban Svensson borde cheferna bli bättre på att uppmuntra sina anställda till fysisk aktivitet.
– Äldreomsorgen är ett tydligt exempel på ett fysiskt krävande arbete där det är vanligt att personalen har dålig kondition. Fler chefer borde anpassa schemat så att det blir möjligt för de anställda att träna på arbetstid, säger Urban Svensson.
Hur bra flåset är varierar i landet. Lägst andel anställda med dålig kondition finns i Västerbotten.
Norrbotten och Uppsala län har flest anställda med dålig kondition.