Anställda i kommuner och landsting har läge saknat ett avtal som ger stöd att hitta nytt jobb vid uppsägning. Sådana avtal har däremot den övriga arbetsmarknaden, alltså anställda hos staten eller i privata företag som har kollektivavtal.

När Kommunal och SKL i våras träffade ett nytt löneavtal kom man också överens om att ett omställningsavtal skulle vara klart i höst. Men förhandlingarna har dragit ut på tiden. Ett skäl är att tjänstemanna- och akademikerfacken också deltar i förhandlingarna.

Ett annat är att facken utreder hur den ekonomiska ersättning som avtalet ska ge kan påverka a-kasseersättningen.
Sedan i våras är det klart att avtalet ska ge stöd till nytt jobb redan under uppsägningstiden. Det kan betyda att uppsagda får hjälp av en coach att söka jobb.

Det nya avtalet ska gälla från den 1 januari 2012. Då upphör försäkringen AGF-KL som ger ekonomisk ersättning till de som sägs upp från kommuner och landsting.
I fjol fick 1 035 personer, oavsett facktillhörighet, totalt 41,3 miljoner kronor från pensionsbolaget KPA som sköter utbetalningar.
Till det kommer cirka 200 personer som får ersättning från en annan förvaltare.

I kommuner och landsting finns drygt en miljon anställda. I arbetsgivarförbundet Pacta ingår 500 medlemsföretag med cirka 43000 anställda i bland annat skolor, förskolor, fastighets-, energi, va- och renhållningsföretag samt annan verksamhet som ligger nära kommunernas verksamhet.