Innehållet är snarlikt det nuvarande avtalet.
Löneutrymmet är, som i år, lägst 490 kronor, per heltidsanställd. Men ingen är garanterad löneökning. Avtalet gäller från och med 1 januari 2011 och 14 månader framåt.
Den här gången höjs också lägstlönerna, för de som är fyllda 19 år, från 15 300 kronor till 15 800 kronor.

När parterna gjorde upp om årets löner i somras var medlare inkopplade och oenigheten stor. Den här gången tycks det ha gått smidigare
Enligt arbetsgivarsidan har det enda stora diskussionsämnet den här gången varit assistenternas uppsägningstid på en månad, som Vårdföretagarna tycker är lite för lång med dagens regelverk.
– Vi hade uppe det till diskussion. Vi skulle helst vilja att Försäkringskassan återinförde den ersättning som fanns tidigare när brukare hamnar på sjukhus eller avlider. Men uppsägningstiden på en månad finns kvar i avtalet, säger Göran Fredriksson, ordförande för bransch Personlig assistans i Vårdföretagarna.

Kommunals ombudsman Liza di Paolo Sandberg, bekräftar att arbetsgivarna ville riva upp uppsägningstiden.
– De har haft sina yrkanden, men vi är glada att vi inte behövt gå med på några försämringar i avtalet, säger hon.
Det som ställde till det förra gången parterna gjorde upp om assistentlönerna var den statliga assistansersättningen, som 2010 höjdes väldigt lite. Det var det som var orsaken till att Vårdföretagarna sade upp det gamla avtalet, eftersom löneökningarna var procentuellt högre än uppräkningen av assistansersättningen.

Denna gång följer assistansersättning och löneutveckling varandra
Till nästa år höjs assistansersättningen med 2,4 procent, från 252 kronor till 258 kronor. Avtalet är värt ungefär lika mycket, enligt Göran Fredriksson.
Men betyder att vi i fortsättningen kommer att få se så här korta avtal när det gäller personliga assistenter?
– Just nu har det varit mer osäkert faktiskt att förutse assistansersättningen, sen har det varit svårt rent konjunkturmässigt. Men egentligen så vill väl båda parter ha två- eller treåriga avtal, säger Göran Fredriksson.
Avtalet går ut den 29 februari 2012. Det berör omkring 10 000 personliga assistenter som arbetar i företag som är anslutna till Vårdföretagarna. Knappt hälften av assistenterna är medlemmar i Kommunal.