Föreningen Arbetarskrivare, som grundades 1990, efterlyser framför allt texter om dagens samhälle, arbetsliv och sociala sammanhang. Skrivandet ska ha sin utgångspunkt i arbetet, med ett underifrånperspektiv.

Man behöver inte vara medlem i föreningen för att få stipendiet; om vinnaren inte är medlem får hon eller han ett års medlemskap gratis.
Sista ansökningsdag är 15 januari 2011. Bidraget ska skickas in till Pelle Olsson, Stamgatan 8, 125 74 Älvsjö.
Läs mer på www.arbetarskrivare.org.

Fem unga”Fem unga” var en bok som gavs ut 1929 av de radikala författarna Erik Asklund, Josef Kjellgren, Artur Lundkvist, Harry Martinson och Gustav Sandgren. Antologin skulle vara ”en brand i den gamla sura litterära halmhögen”, som Artur Lundkvist formulerade det.