SVAR: Jag vet inte vilket beredskapsavtal du är anställd på. Men jag gissar att det kan handla om det avtal vi har med Sveriges Kommuner och Landsting, bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.Avsikten i det avtalet är att stärka en anvisad arbetstagares möjligheter att få ett reguljärt, ”vanligt”, arbete. När det gäller lönen är det något man förhandlar om lokalt, så mitt råd är att du vänder dig till sektionen där du arbetar för att få hjälp.