– Anställda i landstinget har fler semesterdagar än privatanställda. Löneutvecklingen är bättre i landstinget än för restauranganställda, säger Erik Sjödin, sektionsordförande för Kommunal på Sollefteå sjukhus.

Landstingsservice sköter bland annat fastigheter, städning, kök och restauranger. Totalt finns 650 anställda. Om delar av verksamheten läggs ut på entreprenad berörs 46 kommunalare. Följer de med till en ny arbetsgivare gäller nuvarande anställningsvillkor ett år.

De kan också välja att stanna kvar hos Landstingsservice. Det är oklart vilka arbetsuppgifter de får och om de får behålla jobbet.
I Örnsköldsvik stängs sjukhusköket. Maten ska i stället lagas i kommunens kök. Åtta kommunalare berörs.