Tidigare var det många som jobbade deltid mot sin vilja. Kommunen insåg att de inte var någon attraktiv arbetsgivare eftersom tjänsterna de annonserade ut var på 50 eller 60 procent.

Det började som ett projekt 2009 och från februari nästa år är det en del av den ordinarie verksamheten.
– Alla medarbetare får välja sysselsättningsgrad en gång på våren och en på hösten, berättar Anna-Clara Ringnes som är projektledare för arbetet mot ofrivillig deltid.
– Det finns också de som vill gå ner i tid. Förut vågade man inte det eftersom det var så svårt att få gå upp i tid igen, säger hon.
Charlotte Bredin på rehab- och korttidsenheten i Tranemo är en av dem som har gått upp till heltid. Tidigare jobbade hon 90 procent. På grund av ändrade familjeförhållanden behövde hon jobba heltid.
– Det är jättebra att få välja två gånger om året. Det kan ju vara olika behov olika perioder i livet.

Medelsysselsättningsgraden i äldreomsorgen har ökat med 5,5 procent. På vissa enheter har den ökat mycket mer än så. Det finns de som har gått från halvtid till heltid, enligt Anna-Clara Ringnes.
Att rätten till heltid gick att genomföra beror på att personalen ibland får jobba på andra enheter än där man är anställd. Det möttes av motstånd från personal.
Men enligt Anna-Clara Ringnes är det nu många som tycker det är stimulerande att flytta på sig.
– Ibland hör man att det inte går att jobba heltid i vården för det är för tungt. Men man kanske behöver variation för att orka.

Charlotte Bredin är nöjd med projektet eftersom hon ville gå upp i tid. Däremot tycker hon att det hade varit skönt att alltid jobba på samma ställe. Och många andra tycker bara att det blivit jobbigt, säger hon. Nu lägger de sina scheman själva i tidplaneringssystemet Time Care och det är svårt att få ihop timmarna, säger hon.
Rätten till heltid har inte kostat kommunen något, säger Anna-Clara Ringnes. Hon poängterar att det inte heller är ett besparingsprojekt.
– Vi har flyttat på pengarna. Vi har fler fast anställda eftersom vi är våra egna vikarier nu. Timvikarierna har minskat med 60 procent.