Efter den 20 januari nästa år är det EU:s förordning om aromer i livsmedel som gäller, svenska regler upphör.
Tillsatser i livsmedel, inte minst aromer, har uppmärksammats och debatterats i Sverige sen Mats-Eric Nilsson kom med sin bok ”Den hemlige kocken” 2007. Aromer är tillsatser som ska förstärka smak och doft hos livsmedel. De kan framställas på olika sätt, ha sitt ursprung i material från växt- eller djurriket, eller framställas helt på syntetisk väg.

Trots att aromer bara används i mycket låga halter i livsmedlen kan de genom sina kemiska egenskaper medföra möjliga hälsofaror i livsmedel för konsumenter, skriver Livsmedelsverket på sin hemsida.
Till dess att EU-kommissionen beslutar om vilka av de utvärderade aromerna som ska bli godkända, får livsmedelproducenterna använda de 2000 aromer som finns i Efsas register, även de 400 som ännu inte har utvärderats.

Aromer omfattas av livsmedelslagstiftningen och ger eller förstärker smak av till exempel frukter, vanilj, nötter, röksmak och bittermandel. Till aromer räknas inte sådana ämnen som har enbart söt, salt eller sur smak.
Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) är en självständig myndighet som har till uppgift att ge råd åt EU-kommissionen i frågor som direkt eller indirekt gäller livsmedelssäkerhet.