Kommunalarbetaren har tidigare berättat om skyddsombudet Soumaila Soro som fick rätt mot Arriva. Arbetsmiljöverket hotar bussföretaget med 100 000 kronor i böter om inte förarna får bättre pauslokaler och mer ostörda bajamajor.
Arriva har överklagat för att företaget tycker att beslutet är orimligt.

Tuija Kronskans, klubbordförande för trafikpersonalen i Ekerö, beklagar detta.
– Jag undrar hur det påverkar Arrivas anseende att företaget överklagar ett beslut om att ge oss bättre arbetsmiljö, säger hon.
Men Hans Nilsson tror inte att överklagandet skapar negativ uppmärksamhet.
– Våra förare har 900 pauser i veckan. De flesta av dessa äger rum i depån där det finns toalett och rinnande vatten. Bara 30 av pauserna är vid ändhållplatser med bajamajor. Det är tre procent av alla pauser, säger han.
Hans Nilsson tycker att det är fel att behöva investera i uppvärmda pauslokaler med toalett och rinnande vatten. Alternativet är att lägga om förarnas scheman så att alla pauser tas vid depån.
– Nu har vi scheman som gör vår trafik effektiv och som gör förarnas tjänster så bra som möjligt. Tack vare det kan vi fastanställa fler timanställda. Vi tycker att det är ett bättre val ur arbetsmiljösynpunkt än det arbetsmiljöverket kräver, fortsätter Hans Nilsson.

Men om förvaltningsrätten ger arbetsmiljöverket rätt så accepterar Arriva detta beslut. Företaget tänker inte överklaga det vidare till kammarrätt och regeringen.
– Nej, då har vi fått den lagprövning vi önskar, säger Hans Nilsson.
Han tycker att Arriva har skadats av den publicitet som varit kring bajamajorna. Enligt honom har det förekommit en del olyckliga uttalanden från fackliga företrädare om munkavle och tystnadsplikt.

Hans Nilsson tycker också att fackliga och andra problem i första hand ska lösas internt på företaget, som striden om bajamajorna.
– Vi behöver en kommunikationspolicy som hjälper oss i kontakter med media. Det handlar bland annat om gränsen mellan yttrandefrihet och illojalitet. Men det är en vantolkning att våra fackliga företrädare har munkavle och inte får tala med journalister. Vi ska vara öppna men i första hand lösa våra frågor internt, säger han.