Det handlar om den grupp sjukskrivna som slussats ut ur den tidsbegränsade sjukersättningen, alltså en tillfällig förtidspension. I och med regeringens nya sjukregler har den typen av ersättning tagits bort. Idag kan man bara få permanent sjukersättning.

Hittills rör det sig
om 1500 personer som står utan försörjning och är hänvisade till socialbidrag, enligt siffror som Försäkringskassan tagit fram åt Sveriges Radios Ekot.  De saknar sjukpenninggrundande inkomst, SGI och kan därför inte få någon ersättning om de blir sjuka igen, till exempel om de får cancer eller bryter benet.
De flesta är unga människor med fysiska eller psykiska handikapp.

Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) säger till Ekot att han är öppen för att justera reglerna om de ”inte fungerar i alla dess delar som det är tänkt”, men hänvisar samtidigt till att de här personerna kan söka socialbidrag.

En tidigare undersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL har visat att cirka 14 procent av de personer som söker socialbidrag är sjukskrivna eller får sjuk- eller aktivitetsersättning.  
Av de totalt 18000 personer som utförsäkrades i januari i år, har hälften åter beviljats ersättning från Försäkringskassan.