LO ger varje år sex miljoner kronor till Socialdemokraterna. Sedan tillkommer åtta miljoner från LO-förbunden, varav drygt tre miljoner är från Kommunal.
uppdrag av LO-tidningen har Sifo undersökt vad LO-medlemmarna tycker om det. 589 medlemmar fick frågan om LO enbart ska stödja Socialdemokraterna.
Hälften säger nej. Av dem tycker 40 procent att facket ska stödja även andra partier. Och 45 procent svarade ’stöd inget parti alls’.
Tre av tio tycker att LO ska stödja S och en femtedel svarade vet inte.

Historieprofessorn Klas Åmark har forskat om arbetarrörlesen och välfärdsstaten. Han säger till LO-tidningen att kongresserna liksom förbundsstyrelserna består av aktiva socialdemokrater.
– De vill hålla fast vid de gamla banden. Men de är inte representativa för medlemmarna. I ett läge där LO-medlemmarnas stöd för S minskar får LO-topparna problem med legitimiteten, säger han.
Klas Åmark tror att stödet till S är ett skäl till att facken tappar medlemmar.