Ett sparbeting på fem procent har drabbat alla yrkesgrupper. Flera anser att det slagit hårdare mot undersköterskorna, på de tjänsterna förlängs inte vikariaten.
– Man får sänka ribban, patienterna får vänta, säger Kristin Harries.
På den kardiologavdelning där Kristin Harries arbetar är det sedan i vintras bara en undersköterska på kvällspasset. Tidigare var de två.
– Generellt är det lite mer ont i magen och fler som känner av ryggen eftersom vi lyfter mer, säger Kristin Harries.
Högre arbetsbelastning anser hon försämrar patientsäkerheten. Men tidspressen ökar också risken för smittspridning eftersom man inte hinner följa de riktlinjer som finns.

Vid Arbetsmiljöverkets tillsyn av akutsjukhusen stod det klart att neddragningen av undersköterskor ökat arbetsbelastningen för alla. Vilka krav som Arbetsmiljöverket kommer att ställa är ännu inte klart.
Oro finns också att arbetsbördan ska öka ännu mer.
Platser på sal som tidigare användes för överbeläggningar kallas nu fasta patientsäkra platser. Totalt finns 56 sådana på sjukhuset.
– Vi uppfattar det som antalet vårdplatser utökats, men att personalen inte förstärkts med resurser. Men det pågår diskussioner här och där, säger Anne-Li Rosengren, Kommunals sektionsordförande.

Enligt chefläkare Anna Nergårdh innebär de fasta patientsäkra platserna inte att antalet vårdplatser utökats.
– Platserna används olika. Det är viktigt att anpassa bemanningen efter behovet. Det är upp till varje verksamhetsområde och verksamhetschef.