Det går inte att dra igång verksamhet i den här storleken på tre-fyra månader, förklarar Beredsen i sitt överklagande.
Sista mars nästa år går Textilias kontrakt med Stockholms läns landsting ut, och i slutet av juni gick landstinget ut med underlag för en ny upphandling av tvätt- och textilservice.
Den 20 september skulle offerter vara inne. Upphandlingen pågår fortfarande och beskedet om vem som får uppdraget blir inte klart förrän i slutet av november eller en bit in i december.

Den korta tiden från beslut till att verksamhetens ska vara igång ledde till att Berendsen avstod från att lämna in ett anbud.
– Det är omöjligt för en ny leverantör att starta upp en verksamhet av det här slaget på så kort tid, säger Jonas Wästberg, divisionschef på Berendsen. Bland annat behöver cirka 140 personer rekryteras, 8 000 tvättgodsvagnar ska köpas in liksom ett antal nya fordon.
– Det här gör att konkurrensen sätts ur spel.

Berendsen har tidigare skrivit och protesterat och förklarat att det behövs 12 månader för att starta upp verksamheten, men Stockholmslandstinget har inte svarat på brevet.
KA har sökt ansvariga på Stockholms läns landsting men inte lyckats nå någon.

Bakgrund

Fler landsting i Mellansverige diskuterar var sjukhustextilierna ska tvättas. De tre landstingen Uppsala Sörmland och Västmanland har avtal med Berendsen som går ut sista mars. Örebro har avtal med Textilia. Ett alternativ som flera landsting överväger är Fredriksbergstvätten som ägs av landstinget i Dalarna och som återinvigdes i mars 2009.