Arbetare har ofta sämre hälsa än tjänstemän, det visar flera tidigare studier. Nu har LO-Tidningen låtit Sifo undersöka hur det friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger används.

Av alla anställda får 67 procent bidrag för att motionera. Offentliga arbetsgivare ger något oftare friskvårdsbidrag än privata. Nästan hälften av alla som får friskvårdsbidrag får mellan 1000 och 2000 kronor. Men arbetare får ofta lägre bidrag än tjänstemän.
Fler kvinnor, 72 procent, använder friskvårdsbidraget än män, 63 procent. Men män får oftare högre bidrag.