SVAR: Flera händelser från förr hindrar dig i ditt liv idag och det kan, precis som du själv tror, ses som en signal på att du behöver bearbeta dem professionellt. Att se en nära anhörig förändras och bli sjuk är mycket smärtsamt. Kanske är du nu rädd för att drabbas av något liknande. Det tragiska självmordet är i sig ett trauma och dåligt samvete skapar skuldkänslor, som kan bli dominanta speciellt när du känner dig nedstämd.
Du berättar även om dina funderingar kring framtiden och din egen sexualitet. Att få känna den samhörighet och intimitet som kärlek ger är viktigt för livskvaliteten och för att må bra. Att du längtar efter kärlek är inte alls konstigt. Och att bli sambo och fader är ju en vardag för såväl homosexuella som heterosexuella. Inget behöver utesluta det andra.
Försök hitta en samtalskontakt som kan leda dig igenom det förflutna och det som idag hindrar dig från att leva livet fullt ut. Flera terapiformer kan passa dig, som relationsinriktad psykodynamisk terapi eller insiktsterapi. Du kan söka på dessa ord på Inter-net och läsa mer. Psykologför-bundets hemsida hjälper dig sedan hitta psykologer eller terapeuter i ditt område. Söker du privat får du betala själv, men väntetiderna är ofta kortare. Vänder du dig till landstinget är risken att du får vänta, men du betalar enbart patientavgiften. Ditt landsting kan ha vissa specifika avtal gällande terapier, vilket du kan kolla på ditt landstings hemsida. Lycka till!