EU:s kommissionär Cecilia Malmström har presenterat två förslag som ska göra det lättare för arbetskraft utanför EU att få komma till EU–länderna och arbeta tillfälligt.
Det ena förslaget gäller att det ska gå lättare och snabbare för experter att få arbetstillstånd.

Hennes andra förslag gäller säsongsarbetare, som exempelvis bärplockare. I dag är det omkring 100 000 personer som varje år tillfälligt kommer till ett EU–land för att arbeta. Många av dem lever under dåliga förhållanden med låga löner, usel arbetsmiljö och med eländigt boende.
Malmström vill att de ska få rätt att komma till EU för att arbeta sex månader per år med möjlighet att återkomma säsongen därpå. Men hon vill att vissa grundläggande villkor ska vara uppfyllda. Arbetsgivaren måste till exempel kunna visa att säsongsarbetaren har en acceptabel bostad.

LO tycker att förslaget om säsongsarbetare är ett steg i rätt riktning men skulle vilja ha en del förändringar och tillägg. Bland annat att det görs tydligt att medlemsländerna kan införa de nya EU–reglerna genom kollektivavtal som förhandlas fram mellan fack och arbetsgivare.
– LO vill också att arbetsgivare måste styrka löne- och anställningsvillkor innan arbetstillstånd beviljas, vilket sedan ett par år inte längre är fallet i Sverige, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett pressmeddelande.